Välkommen till
Vippentorpets Älgskötselområde
   
Informationssida om älgjakten 2018/19
Här kommer ni att hitta information om vad som skjutits,
vilka jakttider som gäller, eventuell avlysningsjakt m.m.

Länsstyrelsen har godkänt vår älgskötselplan 2016 - 2018
Senaste uppdatering 2019-01-25

Kalvjakten förlängs från 13/1-2019 t.o.m 31/1-2019

Förtydligande av byte av vuxen älg mot kalv

Ni som har tilldelning av vuxen älg och inte lyckats skjuta denna får alltså
fortsätta jaga och skjuta en av dubbelkalvar fram t.o.m 31/1-2019.

Ni som endast har tilldelning kalv får skjuta enkelkalv fram t.o.m 31/1-2019


OBS !!  Det är fortfarande avlysningsjakt som gäller, max 11 kalvar får skjutas OBS !!


Protokoll från årsmötet 2018-03-14 finns här...
Protokoll från tilldelningsmötet 2018-08-27 finns här...
Stadgar för Vippentorpets ÄSO finns här...

Telefonlistan finns att hämta här...

Älgobs - Viltdatabasen - så kommer ni igång!
Länk till sidan för att komma igång finns här...
Länk direkt till inloggning finns här...

 
 

Årets älgjakt 2018/19

Jakt vuxen älg.
Lördagen den 20/10 t.o.m lördagen 15/12. Vuxen älg får bytas mot en av dubbelkalv 20/10 t.o.m 13/1-19. Rapportering av fälld vuxen älg skall ske inom 14 dagar till telefonsvarare 076-844 80 16. Rapporten skall innehålla jaktlag, älgens kön, vuxen eller kalv, vikt och fälldatum.

Jakt kalv.
Avlysningsjakt på 11 st kalvar, jakttid 20/10 t.o.m söndag 13/1-2019. En av dubbelkalvar 20/10 t.o.m 15/12. Enkelkalv 16/12 - 13/1-19

OBS!!  Avlysningsjakt på kalv gäller endast om man fått tilldelning av kalv   OBS!!

OBS Viktigt!!   Fälld kalv rapporteras omgående till telefonsvarare 076-844 80 16 och för att jaga kalv skall avlyssning av telefonsvarare ske kvällen före jakten för att kontrollera om det finns fler kalvar kvar att fälla.

Alla skjutna älgar skall rapporteras till www.viltdata.se
Ordna inloggning i god tid.


Fällavgifter skall betalas inom 14 dagar efter fällt vilt, kom ihåg att ange jaktlag eller jaktledare på inbetalningen.
Bankgiro. 879 - 1170

Fällavgiften 2018/19: vuxen älg 1.000 kr och kalv 100 kr.

Årsavgifter skall vara inbetalda senast 31 okt, därefter utgår förseningsavgift med 200:- Betala till bankgiro 879 - 1170

Älgobs, skall rapporteras för de 7 första jaktdagarna inom 30 dagar från jakttidens början och skall vara införd på viltdata senast de 1 dec.
Länk till sidan för att komma igång finns här...


En käkhalva skall lämnas in för åldersbestämning och skall följas av uppgift om djurets slaktvikt. Käkhalvan, gäller endast vuxet djur, skall vara färsk eller fryst och lämnas till Kenneth P i styrelsen,
senast 1 januari 2019

Skjutna älgar 2018/19

Datum Jaktlag/ rapportör Kön Vikt Ålder
20 okt Arne Olsson Tjur 215  
20 okt Roger Cronqvist Hondjur 180  
20 okt Oxhults Jaktlag Tjur 154  
21 okt Oxhults Jaktlag Tjur (överskjutning) 110  
26 okt Freddy Gunnarsson Tjur 190  
27 okt Leif Andersson Hondjur 100  
27 okt Högaholma jaktlag Kalv 33  
21 okt Reine Ragnarsson Hondjur 130  
21 okt Kenneth Persson Tjur 168  
3 nov Jan Johansson Kalv 29  
3 nov Anders Lindeberg Hondjur 104  
1 nov Bengt Niklasson Tjur 163  
3 nov Reine Ragnarsson Kalv 65  
9 nov Tomas Johansson Tjur 150  
3 jan Mikael Forsling Kalv 41  
7 jan Lennart Bengtsson Kalv 47  
20 jan Leif Andersson Kalv 83  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

     

Övrigt inrapporterat
  Två tjurar har blivit påkörda vid olyckor vid Oxhultssjön
  Två kalvar har hittats döda på marker runt Hishult
  Ett hondjur har hittats dött på Kenneth Perssons marker
   
   
   
   
 


Upptäcker ni något fel på sidan, hör av er till
Roland Lindkvist, 070-52 52 049 eller mail:
vippentorpet@rl-konsult.se