Välkommen till
Vippentorpets Älgskötselområde
   
Informationssida om älgjakten 2019/20
Här kommer ni att hitta information om vad som skjutits,
vilka jakttider som gäller, eventuell avlysningsjakt m.m.

Länsstyrelsen har godkänt vår älgskötselplan 2016 - 2018
Senaste uppdatering 2019-07-11

Styrelsen har beslutat om datum för tilldelningsmöte som blir
tisdagen den 13:e augusti klockan 18.30 på Hotell Freden i Knäred

Protokoll från senaste årsmötet finns nu upplagt och kan läsas via
länken nedan


Protokoll från årsmötet 2019-03-11 finns här...
Protokoll från tilldelningsmötet 2018-08-27 finns här...
Stadgar för Vippentorpets ÄSO finns här...

Telefonlistan finns att hämta här...

Älgobs - Viltdatabasen - så kommer ni igång!
Länk till sidan för att komma igång finns här...
Länk direkt till inloggning finns här...

 
 

Årets älgjakt 2019/20

Jakt vuxen älg.
Rapportering av fälld vuxen älg skall ske inom 14 dagar till telefonsvarare 076-844 80 16. Rapporten skall innehålla jaktlag, älgens kön, vuxen eller kalv, vikt och fälldatum.

Jakt kalv.

OBS Viktigt!!   Fälld kalv rapporteras omgående till telefonsvarare 076-844 80 16 och för att jaga kalv skall avlyssning av telefonsvarare ske kvällen före jakten för att kontrollera om det finns fler kalvar kvar att fälla.

Alla skjutna älgar skall rapporteras till www.viltdata.se
Ordna inloggning i god tid.


Fällavgifter skall betalas inom 14 dagar efter fällt vilt, kom ihåg att ange jaktlag eller jaktledare på inbetalningen.
Bankgiro. 879 - 1170

Fällavgiften 2019/20: vuxen älg xxxx kr och kalv xxx kr.

Årsavgifter skall vara inbetalda senast 31 okt, därefter utgår förseningsavgift med 200:- Betala till bankgiro 879 - 1170

Älgobs, skall rapporteras för de 7 första jaktdagarna inom 30 dagar från jakttidens början och skall vara införd på viltdata senast de 1 dec.
Länk till sidan för att komma igång finns här...


En käkhalva skall lämnas in för åldersbestämning och skall följas av uppgift om djurets slaktvikt. Käkhalvan, gäller endast vuxet djur, skall vara färsk eller fryst och lämnas till Kenneth P i styrelsen,
senast 1 januari 2020

Skjutna älgar 2019/20

Datum Jaktlag/ rapportör Kön Vikt Ålder
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

     

Övrigt inrapporterat
   
   
   
   
   
   
 


Upptäcker ni något fel på sidan, hör av er till
Roland Lindkvist, 070-52 52 049 eller mail:
vippentorpet@rl-konsult.se