Konsult-uppdrag inom:
Lednings- och styrelseuppdrag Kapitalanskaffning
Inköp, försäljning och marknadsföring Affärsutveckling
       
 


 
  Roland Lindkvist
Trälshult 28
312 52 Knäred
Mobil: 070-52 52 049 Vippentorpets Älgskötselområde info-sida
     
  E-mail:  
     
  Copyright © RL Försäljning och konsult, 1995 - 2017